Moties


« Terug


ID2720
OnderwerpMotie Voedselvisie – Transitiecoach ter ondersteuning groene ondernemers
InhoudPS verzoekt het college van GS - om bij de uitwerking van de Voedselvisie 2020-2030 ook de mogelijkheid voor de aanstelling van een transitiecoach voor het versnellen en ondersteunen van de groene eiwittransitie en de natuurinclusieve landbouw te onderzoeken; - dat voor de behandeling van de Uitvoeringsagenda Voedselvisie aan PS/commissie voor te leggen;
NummerM9-2021
StatusAangenomen
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indienerKoyuncu, S. (DENK)
FractiePvdD, DENK
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, Fractie Baljeu Voor : overige fracties Afwezig: 50PLUS/PvdO
Datum PS2/1/2021
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS 16-06-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 15-06-2021: Met de uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 worden verschillende projecten en activiteiten gestimuleerd die een bijdrage leveren aan de doelen uit de voedselvisie: regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw en korte ketens. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt een bedrag van ruim € 3.7 miljoen beschikbaar gesteld. Besluit GS d.d. 15-06-2021: 1. De ‘Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022’ vast te stellen; 2. Met brief Provinciale Staten te informeren over de inhoud van deze uitvoeringsagenda; en 3. Aan Provinciale Staten voor te stellen de moties, M7-2021, M9-2021 en M11-2021, als afgedaan te beschouwen. 01-06-2021 Deze motie wordt uitgevoerd via de uitvoeringsagenda van de voedselvisie 17-03-2021 Over de uitvoering van de motie wordt u geïnformeerd bij de uitvoeringsagenda van de Voedselvisie, welke is voorzien in juni in de commissie NLG
Voorstel Presidium31-08-2021: cie NLG van 30-08-2021 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 16-06-2021: afdoeningsvoorstel komt eerst nog aan de orde in cie NLG.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 13-09-2021
AgendapuntPS-vergadering 01-02-2021 > 9 Voedselvisie 2020-2030 (VD-01).
Afgedaan met tekst
BijlageM9-2021 AANGENOMEN