Moties


« Terug


ID2725
OnderwerpMotie Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie
Inhoud PS dragen Gedeputeerde Staten op: ● In overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken op welke manier eisen gesteld kunnen worden aan de partijen die duurzame energieprojecten in Noord-Holland realiseren om dwangarbeid in productieketens te voorkomen, bijvoorbeeld door de manieren die genoemd worden in het Inkoopbeleid; ● Voor duurzame energieprojecten waarbij de provincie opdrachtgever is maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen. ● De Staten voor de zomer te informeren over de voortgang.
NummerM31A-2021
StatusAangenomen
IndienerBerg, van den D.J. (JA21)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Gielen, A. (GroenLinks)
Koyuncu, S. (DENK)
Smaling, E.M.A. (SP)
Andel, W. van (CDA)
Vries, de A.T.B. (PvdA)
Gilse, van J.P.H.M. (VVD)
Kanik, E.B. (D66)
Soest, van W. (50PLUS/PvdO)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
FractieJa21, PvdA, DENK, SP, GroenLinks, CU, VVD, CDA, 50PLUS/PvdO, PvdD
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: FVD (Dekker) Voor: Overige fracties
Datum PS4/12/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS16-07-2021: Uit besluitenlijst GS d.d. 06-07-2021: Voortgang motie Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie M31A-2021 Provinciale Staten hebben op 12 april 2021 met motie M31A-2021 het college van GS opgeroepen in overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken op welke manier eisen gesteld kunnen worden aan de partijen die duurzame energieprojecten in Noord-Holland realiseren om dwangarbeid in productieketens te voorkomen. Daarnaast hebben Provinciale Staten met dezelfde motie het college opgeroepen voor duurzame energieprojecten waarbij de provincie opdrachtgever is maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen. Het college informeert PS over de voortgang. Besluit GS: 1. De brief aan PS vast te stellen en te verzenden; 2. PS te verzoeken motie M31A-2021 als afgedaan te beschouwen. 29-06-2021 In lijn met hoofdstuk 4 ‘Ethisch inkopen’ uit het inkoopbeleid 2021-2024 van de provincie wil de provincie marktpartijen uitdagen om te duiden uit welke onderdelen de te leveren panelen bestaan en waar deze verschillende onderdelen vandaan komen. Daarnaast hebben wij de problematiek met urgentie ingebracht in het Interprovinciaal Overleg. de problematiek wordt ook op Rijksniveau en in Europees verband serieus opgepakt. Voor nadere informatie over de acties die het Rijk in deze neemt verwijzen wij naar de beantwoorde Kamervragen hierover van GroenLinks, PvdA en CDA. GS hebben op 6 juli 2021 PS verzocht, via brief (8 juli 2021), deze motie als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium31-08-2021: cie RWK van 30-08-2021 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 16-07-2021: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie RWK.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 13-09-2021
AgendapuntPS-vergadering 12-04-2021 > 11 Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Afgedaan met tekst
BijlageM31A-2021 AANGENOMEN.pdf