Moties


« Terug


ID2758
OnderwerpMotie Verdere uitrol infrastructuur van gerecycled plastic bij positieve pilotresultaten
InhoudPS Verzoekt Gedeputeerde Staten: - Provinciale Staten op de hoogte te houden van de ervaringen en lessons learned van de pilot PlasticRoad in het fietspad bij de N247; - Bij (tussentijdse) positieve resultaten te onderzoeken of een verdere uitrol van genoemd concept in de provinciale infrastructuur haalbaar en betaalbaar is
NummerM167-2021
StatusAangenomen
IndienerTerwal, K.J. (VVD)
Mede-indienerSteeman, M.C. (D66)
Doevendans, S. (PvdA)
FractieVVD, D66, PvdA
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PvdD Voor: overige fracties (fractie Baljeu en FVD afwezig)
Datum PS9/13/2021
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS20-04-2022 Door vertraging van het totale project N247 is ook de pilot van de PlasticRoad in het fietspad bij de N247 vertraagd. Op basis van de laatste planning zal in 2024 de uitvoering starten van het noordelijk projectdeel inclusief de pilot Plasticroad in het fietspad. 11-01-2022 Door vertraging van het totale project N247 is ook de pilot van de PlasticRoad in het fietspad bij de N247 vertraagd. De gewijzigde aanpak van het totale project N247 wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 gepresenteerd. Dan is ook meer duiding te geven over de uitvoering van de PlasticRoad in het fietspad bij de N247. 28-10-2021 Door vertraging van het totale project N247 is ook de pilot van de PlasticRoad in het fietspad bij de N247 vertraagd. De aanleg zal meegenomen worden in de herziene projectplanning N247 en wordt niet meer in 2022 verwacht.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 13-09-2021 > 12 Vaststellen Perspectief Mobiliteit (VD-42).
Afgedaan met tekst
BijlageM167-2021 AANGENOMEN