Moties


« Terug


ID2738
OnderwerpMotie CO2 opslag versus haalbaarheidsstudie Groen staal/Zeester
InhoudPS v erzoekt het college van GS: - De Tweede Kamer en betrokken bewindslieden voor 8 juli actief op de hoogte te brengen van boven genoemde overwegingen en standpunt -Zich maximaal in te spannen om er voor te zorgen dat er geen onomkeerbaar besluit genomen wordt met betrekking tot ondergrondse CO2 opslag zolang de resultaten van dit onderzoek niet bekend.
NummerM103-2021
StatusAangenomen
IndienerLeerink, G.L.J. (PvdA)
Mede-indienerEr, A. (GroenLinks)
Gonggrijp, L. (D66)
Roosendaal, N.A.L. (VVD)
Smaling, E.M.A. (SP)
Koning-Hoeve, W. (CDA)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractiePVDA, GL, D66, VVD, SP, CDA, CU
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: FVD, PVV Voor: overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS31-01-2022 Idem als op 3-11-2021; voorstel richting PS volgt. 03-11-2021 De motie is uitgevoerd. TATA Steel heeft definitief afgezien van CCS en gekozen voor de Groen Staal route. Er zal een voorstel richting PS komen om de motie als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium19-04-2022: Commissie NLG van 11-04-2022 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 23-05-2022
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 14 Toepassen Provinciale Coördinatie Regeling project Everest Tata Steel (VD-26).
Afgedaan met tekst
BijlageM103-2021 AANGENOMEN.pdf