Moties


« Terug


ID2774
OnderwerpMotie Zorgen om hyperscales
InhoudPS verzoeken GS bij de evaluatie te betrekken of de vestigingsvoorwaarden nu en naar de toekomst voldoende sterk zijn om te kunnen sturen op een goede inpassing op gebied van landschap, natuur en milieu. En verzoeken GS landelijk het gesprek aan te gaan over harde instrumenten die nodig zijn om te sturen op vestiging voor datacenters, zodat nieuwe datacenters geen problemen geven voor ander provinciaal beleid doordat er bv conflicten ontstaan over de volgordelijkheid van aansluiting op het electriciteitsnet of doordat milieudoelen minder goed gehaald kunnen worden.
NummerM10-2022
StatusAangenomen
IndienerWijnen, van T.K. (GroenLinks)
Mede-indienerCarton, J.J. (PvdA)
Kohler, G.H.J. (JA21)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieGroenLinks, PvdA, JA21, Christenunie
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: 50plus/PvdO, CDA, D66, Liberaal Noord-Holland, PVV, PvdD Verdeeld: VVD Voor: overige Fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS1/31/2022
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS14-04-2022 We zijn op dit moment in direct gesprek met het Rijk om bij de uitwerking van de AmvB hyperscale datacenters aandacht te vragen voor een level playing field, vestigingsvoorwaarden en de volgordelijkheid van aansluiting op het elektriciteitsnet. Onze provinciale boodschap is ook overgenomen in het IPO positon paper datacenters dat ter voorbereiding op het debat op 21 april met de Kamerleden is gedeeld. In de voortgangsrapportage begin 2023 zullen wij meenemen of de vestigingsvoorwaarden voldoende sturingsmogelijkheden bieden.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 31-01-2022 > 10 Datacenterstrategie Noord-Holland (VD-07).
Afgedaan met tekst
BijlageM10-2022 AANGENOMEN