Moties


« Terug


ID2779
OnderwerpMotie Voorkomen faunaslachtoffers bij windenergie borgen
InhoudPS verzoeken GS: - om in lijn met Noord-Brabant zo snel mogelijk, maar uiterlijk bij de volgende partiele herziening van de Omgevingsverordening, in de Omgevingsverordening te borgen dat bij windenergieprojecten mitigerende maatregelen om faunaslachtoffers te voorkomen moeten worden getroffen, inclusief de daaraan gekoppelde onderzoek- en monitoringplicht.
NummerM51-2022
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerKoyuncu, S. (DENK)
Alberts, R. (SP)
Geffen, van G.H. (Liberaal NH)
Kohler, G.H.J. (JA21)
FractiePvdD, DENK, SP, Liberaal N-H, JA21
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingVoor: alle fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS5/23/2022
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 23-05-2022 > 10 Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-14).
Afgedaan met tekst
BijlageM51-2022 AANGENOMEN