Moties


« Terug


ID2768
OnderwerpMotie Europa dichter bij Provinciale Staten
InhoudPS verzoeken GS: - om PS waar mogelijk actief en tijdig te informeren over de inzet in verschillende Europese verbanden, met name bij belangrijke onderwerpen; - bij betrokkenheid bij besluitvorming rond grote en voor provincie belangrijke onderwerpen, daar waar mogelijk van tevoren afstemming te zoeken met de commissie.
NummerM233-2021
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerGroot, J.M.E. de (SP)
Koyuncu, S. (DENK)
FractiePvdD, SP, DENK
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: JA21, PVV, Fractie Baljeu. Voor: Overige fracties
Datum PS12/13/2021
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS17-02-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 15-02-2022: Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 13 december 2021 een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten worden verzocht om binnen de portefeuille Europa Provinciale Staten waar mogelijk actief en tijdig te informeren en te betrekken bij besluitvorming rond grote en voor provincie belangrijke onderwerpen. Besluit GS: PS voor te stellen motie M233-2021, met het verzoek om binnen de portefeuille Europa de Provinciale Staten waar mogelijk actief en tijdig te informeren en te betrekken bij besluitvorming rond grote en voor provincie belangrijke onderwerpen, als afgedaan te beschouwen. 13-01-2022 GS denken na over de juiste invulling van deze motie en komen met een voorstel richting PS.
Voorstel Presidium24-03-2022: cie EFB van 21-03-2022 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 17-02-2022: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie EFB van 21 maart 2022.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 04-04-2022
AgendapuntPS-vergadering 13-12-2021 > 10 Vaststellen Europastrategie 2022-2030 (VD-71).
Afgedaan met tekst
BijlageM233-2021 AANGENOMEN.pdf