Moties


« Terug


ID2749
OnderwerpMotie Uitdaagrecht bij RES
InhoudPS dragen het college van GS op: 1. het uitdaagrecht uit te werken voor de uitvoering van de regionale energie strategie; 2. Aan Provinciale Staten bij de behandeling van de Omgevingsverordening 2022 te rapporteren hoe dit wordt geïmplementeerd.
NummerM124-2021
StatusAangenomen
IndienerKanik, E.B. (D66)
Mede-indienerGielen, A. (GroenLinks)
FractieD66, GL
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: JA21, CDA, FvD, PVV, SP, Fractie Baljeu Voor: overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS13-04-2022 Wij verwachten u na de zomer, gelijktijdig met de eerste jaarlijkse voortgangsmonitoring van het RES Uitvoeringsprogramma, per brief te kunnen informeren over de voortgang van deze motie. 04-01-2022 Het Uitdaagrecht is nog geen geldend recht. Randvoorwaarden voor de werking van het Uitdaagrecht moeten nader worden opgesteld. Provincie Noord-Holland heeft deze invulling nog niet gegeven. We onderzoeken in samenspraak met andere thema’s of en hoe dit gedaan kan worden. 04-11-2021 Er wordt onderzocht hoe het uitdaagrecht bij de uitvoering van de RES 1.0 betrokken kan worden.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM124-2021 AANGENOMEN.pdf