Moties


« Terug


ID2748
OnderwerpMotie RES Volkstuinen gevoelige bestemmingen.
InhoudPS dragen GS op: - te zorgen in de uitwerking van de RES de voorwaarden ten aanzien van externe veiligheid conform worden toegepast in de zoekgebieden nabij volkstuinen.
NummerM122-2021
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerHollebeek, J.P. (PvdD)
FractieCU, PvdD
PortefeuillehouderStigter, E.
Stemverhouding Aangenomen: Unaniem
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS04-01-2022 Het voorstel tot afdoen van deze motie wordt besproken in de commissie van 10 februari 2022. 04-11-2021 Er zijn wettelijke normen ten aanzien van externe veiligheid voor bestemmingen zoals volkstuinen. Daarnaast heeft Amsterdam een reflectiefase opgestart. In de reflectiefase geven inwoners, deskundigen en belanghebbenden hun mening en advies via verschillende activiteiten. Met de opbrengst daarvan maakt de gemeente een afwegingskader dat later wordt gebruikt bij het bepalen of er wel of niet windmolens komen op een bepaalde locatie. Aanvullend maakt Amsterdam afspraken over samenwerking met partners en belanghebbenden zoals de volkstuinverenigingen.
Voorstel Presidium03-02-2022: Na een schriftelijke ronde na cie NLG van 07-02-2022 over het afdoeningsvoorstel bij deze en andere moties in relatie tot het uitvoeringsprogramma RES, was er voldoende steun onder de indieners of was er een gewogen meerderheid van de fracties om deze motie af te doen. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 07-03-2022
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM122-2021 AANGENOMEN.pdf