Moties


« Terug


ID2746
OnderwerpMotie Financiële participatie in de RES voor en door iedereen
InhoudPS verzoeken het College: • Om in de op te stellen Notitie Financiële participatie waaraan ambtelijk gewerkt wordt, aan te geven op welke wijze concreet invulling kan worden gegeven aan de wens van de Staten om minstens 50% lokale participatie te realiseren. Te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om ook inwoners met weinig middelen in staat te stellen om mee te kunnen doen met de lokale participatie
NummerM117-2021
StatusAangenomen
IndienerVries, de A.T.B. (PvdA)
Mede-indienerGielen, A. (GroenLinks)
Kanik, E.B. (D66)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Smaling, E.M.A. (SP)
FractiePVDA, GL, D66, PvdD, CU, SP
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, FVD, PVV, 50PLUS/PVDO, Fractie Baljeu Voor: overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS04-01-2022 Het voorstel tot afdoen van deze motie wordt besproken in de commissie van 10 februari 2022. 04-11-2021 De leidraad financiële participatie is opgesteld in samenwerking met gemeenten en de participatiecoalitie. De conceptversie is besproken in de energieregio’s en wordt in samenwerking met de energieregio’s verspreid. Op basis van de leidraad wordt gewerkt aan een provinciaal kader omtrent financiële participatie en lokaal eigendom. Ook is in samenwerking met de energieregio’s een kennissessie georganiseerd op dit thema. Begin 2022 wordt de leidraad met PS gedeeld. Naast deze aandacht voor financiële participatie, onderzoeken we momenteel hoe we gemeenten verder kunnen ondersteunen als het gaat om procesparticipatie bij de uitwerking van zoekgebieden.
Voorstel Presidium03-02-2022: Na een schriftelijke ronde na cie NLG van 07-02-2022 over het afdoeningsvoorstel bij deze en andere moties in relatie tot het uitvoeringsprogramma RES, was er voldoende steun onder de indieners of was er een gewogen meerderheid van de fracties om deze motie af te doen. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 07-03-2022
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM117-2021 AANGENOMEN.pdf