Moties


« Terug


ID2773
OnderwerpMotie Hyperscales
InhoudPS verzoeken GS: • zowel op nationaal als op Europees niveau de (voorwaarden van) nieuwvestiging van hyperscale datacenters aan te kaarten en te sturen op een level playing field van deze datacenters; • Hierover uiterlijk bij de eerste evaluatie van de datacenterstrategie in de commissie EFB terug te rapporteren aan Provinciale Staten
NummerM9-2022
StatusAangenomen
IndienerMeerten-Kok, M.A.H. (VVD)
Mede-indienerGonggrijp, L. (D66)
Geffen, van G.H. (Liberaal NH)
Mantel, I.J.M. (JA21)
FractieVVD, D66, JA21, Liberaal Noord-Holland
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: GroenLinks, PVV, PvdD, SP Verdeeld: VVD Onthouden: 50plus/PvdO Voor: Overige fracties Afwezig: fractie Baljeu
Datum PS1/31/2022
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS14-04-2022 We zijn op dit moment in direct in gesprek met het Rijk om bij de uitwerking van de AmvB hyperscale datacenters aandacht te vragen voor een level playing field, vestigingsvoorwaarden en de volgordelijkheid van aansluiting op het elektriciteitsnet. Onze provinciale boodschap is ook overgenomen in het IPO positon paper datacenters dat ter voorbereiding op het debat op 21 april met de Kamerleden is gedeeld. Ook agenderen we de datacenteropgave bij de verschillende Europese instellingen en in bestuurlijke gesprekken met andere regio’s waar deze opgave speelt zoals Parijs. Uiterlijk bij de voortgangsrapportage begin 2023 of eerder indien hier aanleiding toe is, zullen wij u hierover verder informeren.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 31-01-2022 > 10 Datacenterstrategie Noord-Holland (VD-07).
Afgedaan met tekst
BijlageM9-2022 AANGENOMEN