Moties


« Terug


ID2771
OnderwerpMotie mobiliteit: Modal shift voor leefbaarheid langs N203
InhoudPS verzoeken het college om: • De werkgeversaanpak voortvarend op te pakken en Provinciale Staten te informeren over de voortgang; • Met Rover in overleg te treden over de haalbaarheid en effecten van de plannen van Rover om met werkgevers, vervoerders, wegbeheerders en gebruikers de Modal Shift in algemene zin mogelijk te maken en de mogelijke effecten op en rond de N203 in beeld te brengen en ook over de voorgang daarvan Provinciale Staten te informeren.
NummerM4-2022
StatusAangenomen
IndienerSteeman, M.C. (D66)
Mede-indienerWaart, van der N.M. (GroenLinks)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Doevendans, S. (PvdA)
FractieD66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: 50plus/PvdO, CDA, Forum voor Democratie , Liberaal Noord-Holland, PVV, VVD Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS1/31/2022
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS19-04-2022 Een overleg met Rover over de N203 is geïnitieerd. Over de uitkomsten worden PS geïnformeerd. PS worden geïnformeerd over de werkgeversaanpak
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 31-01-2022 > 9 Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief (VD-06).
Afgedaan met tekst
BijlageM4-2022 AANGENOMEN