Moties


« Terug


ID2781
OnderwerpMotie Waterbelangen borgen
InhoudPS verzoeken GS: - te onderzoeken of met een instructieregel in de omgevingsverordening aan gemeenten het doelbereik van de watertoets bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen onverminderd kan worden gewaarborgd en daar de voor- en nadelen van in kaart te brengen; - daarover in ieder geval vóór de partiele herziening van de Omgevingsverordening 2022 aan PS te rapporteren.
NummerM57-2022
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
FractiePvdD, SP
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingTegen: VVD, CDA, PVV, Liberaal N-H Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu Onthoudt zich van stemmen: M. Steeman (D66)
Datum PS5/23/2022
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 23-05-2022 > 10 Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-14).
Afgedaan met tekst
BijlageM57-2022 AANGENOMEN