Moties


« Terug


ID2821
OnderwerpMotie Vreemd aan de Orde van de Dag: Vlaggen op 10 december
InhoudPS verzoekt het college: - Over te gaan tot de aanschaf van de Mensenrechtenvlag; en - De Mensenrechtenvlag jaarlijks op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, uit te hangen en onderdeel te maken van het vlaggenprotocol van de Provincie Noord-Holland.
NummerM250-2022
StatusAangenomen
IndienerBwefar, R.I. (GroenLinks)
Mede-indienerKanik, E.B. (D66)
Kostic, I. (PvdD)
Carton, J.J. (PvdA)
Soest, van W. (Partij van de Ouderen)
FractieGroenLinks, D66, PvdD, PvdA, PvdO
PortefeuillehouderDijk van, A.
StemverhoudingTegen: JA21, FvD, PVV, N-NH. Voor: Overige fracties. Afwezig: DENK
Datum PS12/19/2022
Behandelen inCommissie Bestuur
Stand van zaken GS20-11-2023: Geen wijzigingen. 31-7-2023: Bij brief van 15 februari 2023 hebben wij u geïnformeerd over de afhandeling van deze motie en u voorgesteld om de motie als afgedaan te beschouwen. 05-06-2023 Motie is afgedaan op 15 februari 2023 21-02-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 14-02-2023: Gedeputeerde Staten geven graag gehoor aan de motie van Provinciale Staten om jaarlijks op 10 december de Mensenrechtenvlag te hijsen. Op die dag, dit jaar precies 75 jaar geleden, is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Die verklaring is nog altijd onverminderd actueel, onverminderd inspirerend en onverminderd urgent. Helaas worden mensenrechten op veel plekken in de wereld geschonden en steeds meer op de proef gesteld. Ook zal de provincie Noord-Holland 5 tot en met 10 december aandacht besteden aan de Mensenrechtenweek. Besluit GS: 1. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over de afhandeling van motie 250, inzake “vlaggen op 10 december”; 2. Aan Provinciale Staten voor te stellen motie 250-2022 als afgedaan te beschouwen. 24-01-2023 Dit is opgenomen in het vlaggenprotocol en de vlag wordt aangeschaft.
Voorstel Presidium01-12-2023: Commissie Bestuur van 30-11-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 21-02-2023: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een van de commissievergaderingen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 11-12-2023
AgendapuntPS-vergadering 19-12-2022 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM250-2022 AANGENOMEN.pdf