Moties


« Terug


ID2736
OnderwerpMotie Wensen en opvattinge n Verstedelijkingsstrategie MRA : leefomgeving en leefbaarheid
InhoudPS roepen het College van Gedeputeerde Staten op: - zich binnen MRA-verband in te zetten om een gezonde leefomgeving en leefbaarheid voortaan een essentieel vertrekpunt te laten zijn
NummerM96-2021
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Voskuil, L.Hj (PvdA)
Alberts, R. (SP)
Soest, van W. (50PLUS/PvdO)
Koyuncu, S. (DENK)
Vink, B.L. (D66)
Wijnen, van T.K. (GroenLinks)
FractiePVDD, CU, PVDA, SP, 50PLUS/PVDO, DENK, D66, GL
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, CDA, FVD, PVDD, PVV, Fractie Baljeu Voor: overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS20-04-2022 Op 31 januari 2022 hebben PS het Verstedelijkingsconcept onderschreven. Gezonde leefomgeving en leefbaarheid zijn daarin belangrijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van de MRA. Omdat de motie verder gaat dan alleen het Verstedelijkingsconcept/de Verstedelijkingsstrategie, is het belangrijk om deze thema’s steeds te blijven benoemen binnen de MRA. Dit zal aan PS ter afdoening van de motie worden mee gegeven, bij de eerstvolgende gelegenheid wanneer PS over de Verstedelijkingsstrategie wordt geïnformeerd. 22-12-2021 In de Nota van beantwoording op de wensen en opvattingen is aangegeven dat het onderwerp leefbaarheid en leefomgeving in de definitieve versie van het Verstedelijkingsconcept is opgenomen. PS hebben daarop in een technische briefing een toelichting gehad op 22 november 2021. Het VSconcept wordt besproken in de commissie van 10 januari 2022 en ter besluitvorming voorgelegd in de Statenvergadering van 31 januari 2022. 27-10-2021 Naar verwachting wordt het Verstedelijkingsconcept MRA eind december 2021 aan de Staten met een voordracht aangeboden, ten behoeve van behandeling/vaststelling op 31 januari 2022. Daarbij zal aangegeven worden hoe de motie is verwerkt in het Verstedelijkingsconcept en om daarmee de motie als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 13 Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA (VD-35).
Afgedaan met tekst
BijlageM96-2021 AANGENOMEN.pdf