Moties


« Terug


ID2716
Onderwerp Waar nodig extra provinciale ondersteuning voor voedselbanken en voedseluitgiftepunten die geconfronteerd worden met tekorten
InhoudPS roept het College van GS op om:  Te verkennen hoe we vanuit de provincie ondersteuning kunnen bieden aan voedselbanken;  Alles in het werk te stellen om een win-win situatie te creëren met betrekking tot het voorkomen van voedselverspilling en het sluiten van korte ketens aan de ene kant en het zorgen van voldoende aanbod voor de voedselbank aan de andere kant.
NummerM183-2020
StatusAangenomen
IndienerDeen, M. (PVV)
Mede-indienerSmaling, E.M.A. (SP)
FractiePVV/SP
PortefeuillehouderPels, Z.
StemverhoudingTegen: VVD Voor: andere fracties (afwezig: fractie DENK)
Datum PS11/9/2020
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS17-03-2021 GS hebben op 16 maart 2021 besloten PS te informeren over de uitvoeren en stellen voor deze als afgedaan te beschouwen. 19-03-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 16-03-2021: Provinciale Staten hebben het college verzocht te verkennen hoe voedselbanken ondersteund kunnen worden (motie 183-2020). Uit de contacten met de voedselbanken is gebleken dat er geen acute problemen zijn waarbij de provincie een actieve rol zou kunnen spelen om die problemen op te lossen. Wel betrekt de provincie de voedselbanken als partners bij de uitvoering van de actieagenda circulaire economie en de voedselvisie. Besluit GS 16-03-2021: 1. Provinciale Staten te informeren over de ondernomen acties voor invulling van motie 183-2020; 2. Provinciale Staten te verzoeken motie 183-2020 als afgedaan te beschouwen. 28-01-2021 Het overleg over de uitvoering van de motie loopt, bijv. via Greenport NHN en uitvoering van onderdeel motie 42. Op andere onderdelen wordt nog onderzocht waar de behoefte ligt.
Voorstel Presidium22-04-2021: commissie EFB van 22-04-2021 stemt in met afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 19-03-2021: voorstel presidium volgt nog na behandeling in cie EFB van 22 april 2021.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 17-05-2021
AgendapuntPS-vergadering 09-11-2020 > 9.1 Ingediende moties en amendementen bij Begroting
Afgedaan met tekst
BijlageM183-2020 -AANGENOMEN-