Moties


« Terug


ID2744
OnderwerpMotie Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek
InhoudPS roepen het College van Gedeputeerde Staten op: - Serieus de haalbaarheid te onderzoeken van het plan Binnendijkse achteroevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder en hiervan verslag te doen aan Provinciale Staten;
NummerM115-2021
StatusAangenomen
IndienerVries, de A.T.B. (PvdA)
Mede-indienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Kanik, E.B. (D66)
FractiePVDA, D66, PvdD
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, CDA, FVD, PVV, Fractie Baljeu Voor: overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS16-11-2021 Uit besluitenlijst GS d.d. 16-11-2021: Provinciale Staten hebben op 5 juli 2021 met motie M115-2021 het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen serieus te onderzoeken of binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie in de Wieringerhoek bijdragen aan het halen van de doelstellingen voortvloeiend uit het Klimaatakkoord, landschappelijk goed in te passen vallen en op voldoende draagvlak kunnen rekenen in de regio. Aan de motie is invulling gegeven door een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren. Besluit GS: 1. Bijgaande brief aan Provinciale Staten verzenden; 2. Provinciale Staten verzoeken motie 115-2021 als afgedaan te beschouwen. 04-11-2021 Loopt: onderzoek is gegund aan Deltares en Bureau Waardenburg. Onderzoek wordt verwacht in december 2021.
Voorstel Presidium14-01-2022: cie RWK van 10-01-2022 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 29-11-2021: afdoeningsvoorstel komt eerst in cie RWK aan de orde.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 31-01-2022
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM115-2021 AANGENOMEN.pdf