Moties


« Terug


ID2776
OnderwerpMotie Zicht op verbetering leefomgeving
InhoudPS verzoeken GS: • voor 1 april 2022 duidelijkheid te bieden m.b.t. de procedures en termijnen voor de afgifte van vergunningen om tot groen staal te komen; • er bij het Rijk op aan te dringen voorwaarden aan mogelijke subsidieregelingen te verbinden m.b.t.: - gezondheid; een termijn te verbinden waarbinnen de DRI gerealiseerd moet zijn en de KooksGasFabriek en de Hoogoven gesloten worden; • voor 1 april 2022 duidelijk te maken welke maatregelen in de Roadmap+ wettelijke afdwingbaar zijn; • met Tata en het Rijk in overleg te treden om te komen tot harde afspraken aangaande de niet afdwingbare maatregelen uit de Roadmap+ en de daarbij geformuleerde resultaten; waarbij tevens wordt vastgelegd wat de gevolgen zijn als doelen niet -binnen de gestelde termijn- worden behaald; • de Staten te informeren over de voortgang van de Roadmap+.
NummerM23-2022
StatusAangenomen
IndienerGonggrijp, L. (D66)
Mede-indienerLeerink, G.L.J. (PvdA)
Becker, Sharon (GroenLinks)
Roosendaal, N.A.L. (VVD)
FractieD66, PvdA, GroenLinks, VVD
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: FvD, PvdD, PVV, SP, DENK Voor: Overige fracties
Datum PS3/7/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS16-03-2022 GS werken aan een brief in reactie op de motie.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 07-03-2022 > 16 Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Afgedaan met tekst
BijlageM23-2022 AANGENOMEN