Moties


« Terug


ID2747
OnderwerpMotie RES Grensoverschrijdende teams
InhoudPS dragen GS op:  voor de verdere uitwerking van de RES gemeente- en provinciegrensoverschrijdende teams samen te stellen (zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau), die gezamenlijk werken aan de plannen voor samenhangende gebieden die onder meerdere gemeenten en/of provincies vallen;
NummerM121-2021
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Vries, de A.T.B. (PvdA)
FractieCU, PvdD, PVDA
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: D66, JA21,FVD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO, Fractie Baljeu Voor: overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS04-01-2022 Het voorstel tot afdoen van deze motie wordt besproken in de commissie van 10 februari 2022. 04-11-2021 Het is primair een taak van de gemeente om af te stemmen met buurgemeenten. Dit gebeurt ook steeds meer nu zoekgebieden concreter worden. Ambtelijk en bestuurlijk brengt de provincie dit punt in verschillende gremia in. Dit heeft ertoe geleid dat in het RES-uitvoeringsprogramma procesafspraken zijn gemaakt omtrent afstemming tussen buurgemeenten. Daarnaast pakken we op verzoek van specifieke gemeenten een rol om de dialoog en afstemming tussen buurgemeentes en andere belanghebbenden te faciliteren (bv bij Holendrecht en het Geingebied).
Voorstel Presidium03-02-2022: Na een schriftelijke ronde na cie NLG van 07-02-2022 over het afdoeningsvoorstel bij deze en andere moties in relatie tot het uitvoeringsprogramma RES, was er voldoende steun onder de indieners of was er een gewogen meerderheid van de fracties om deze motie af te doen. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 07-03-2022
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM121-2021 AANGENOMEN.pdf