Moties


« Terug


ID2764
OnderwerpMotie Broedplaats Blakende Bollen
InhoudPS verzoeken het college: 1. Het landelijke fieldlab biologische bloembollen op het terrein van Huiberts Bloembollen dat er mede op is gericht scholieren, studenten en wetenschappers een plek te geven voor ontmoeting en inspiratie een extra impuls te geven. 2. Dat te doen door aanstelling bij het fieldlab van een kwartiermaker die binding heeft met de sector, de broedplaats kan helpen ontwikkelen, relaties kan leggen, als ambassadeur kan optreden en telers kan helpen bij het opzetten van structurele meerjarige projecten (bodembeheer, teelt en gewasbescherming op natuurlijke basis en waterbeheer). 3. Hiervoor €50.000 op te nemen in de begroting 2022.
NummerM214-2021
StatusAangenomen
IndienerCardol, M.T. (GroenLinks)
Mede-indienerKostic, I. (PvdD)
Groot, J.M.E. de (SP)
Kapitein, A.C. (D66)
Heijnen, D.G. (CDA)
FractieGroenLinks, PvdD, SP, D66, CDA
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: JA21, FvD, PVV, Liberaal N-H Voor: overige Fracties
Datum PS11/8/2021
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS20-04-2022 Om het veldlab te realiseren werkt een aantal partijen met een projectleider samen aan de oprichting van een stichting en de voorbereiding van teeltprojecten. Er is een bedrag van € 50.000,- gereserveerd op de begroting. 23-12-2021 Wij zijn met partijen in het gebied in gesprek om het veldlab in 2022 op te starten.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 08-11-2021 > 9 Begroting 2022 en Memorie van Antwoord (VD-57).
Afgedaan met tekst
BijlageM214-2021 AANGENOMEN