Toezeggingen


« Terug


ID2480
OnderwerpUitvoeringsagenda Economie 2021-2023
Fractie
Inhoud- De corona-Rijksregelingen zullen worden ingetrokken, dat proces wordt nauwgezet gevolgd. De lopende projecten in het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds gaan gewoon door, zodat het groene herstel ook op lange termijn kan worden aangejaagd. De ROM heeft de mogelijkheid om investeringen in te zetten om ondernemers groen de crisis uit te laten komen en hopelijk kan de provincie daaraan blijven bijdragen. De commissie zal tussentijds geïnformeerd worden over de stand van zaken;
Behandeld inEFB
Behandeld in datum9/6/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 06-09-2021 > 8.b Economie: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023; het was de bedoeling om de visie arbeidsmarkt en onderwijs bij deze agenda te behandelen. Deze komt echter later en zal in EFB van 27-9-2021 worden geagendeerd)deld).
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst