Toezeggingen


« Terug


ID2618
OnderwerpRentebeleid
FractieJA21
InhoudMevrouw Uiterwijk (JA21) zegt dat het negatief saldo van 500.000 euro vraagt om rentebeleid op korte termijn. Van de gedeputeerde wil zij weten wanneer zij beleid hiervoor af heeft. Gedeputeerde Rommel antwoordt dat zij ernaar streeft om nog dit jaar een besluit over de rente in GS in te brengen. PS wordt daarover geïnformeerd.
Behandeld inBestuur
Behandeld in datum9/18/2023
Behandeld in agendaCommissie Bestuur 18-09-2023 > 5.a Financiën: Tweede begrotingswijziging 2023 (A-agenda alle commissies)
Behandelen inBestuur
Stand van zakenVoorstel tbv 27 nov: Toezegging afgerond. GS komt met een brief (voor planning zie doorkijk/t.z.t. Strategische agenda). Zie GS brief d.d. 1 nov jl. aan PS Aanvullende informatie begroting 2024 (2079145/2134462) toegevoegd aan stukken van Cie 16 okt en PS 2 nov 2024.
PortefeuillehouderRommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metCommissie Bestuur 27-11-2023
Afgedaan met tekstAgendapunt 3 stand van zaken toezeggingen