Toezeggingen


« Terug


ID2422
OnderwerpRafelranden omgevingsvisie
Fractie
Inhoudgedeputeerde Loggen: Hier wordt de SP op haar wenken bediend, want zij kunnen straks in de zienswijzen van de gemeenten op de Omgevingsvisie lezen waar de rafelranden zitten, maar ik heb in de commissie aangekondigd dat wij komen met een veeglijst van alle projecten die zich al jaren voortslepen vanwege een discussiepunt tussen provincie en gemeente over of sommige van die projecten nou wel of niet moeten worden toegestaan. Ook daar kom ik met een voorstel voor een veeglijst met een preadvies van het college over welke projecten met het inzicht van nu, wel of niet moeten doorgaan.
Behandeld inPS
Behandeld in datum6/29/2020
Behandeld in agendaPS-vergadering 29-06-2020 > 10 Kaderbrief 2021 (VD-23).
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst