Toezeggingen


« Terug


ID2442
OnderwerpMasterplan Wonen
Fractie
InhoudDe gedachte van een extra masterplan of een soort deltaplan, die bij verschillende fracties leeft, leeft ook bij het college. Daarbinnen kan gekeken worden naar de spanning tussen binnenstedelijk bouwen met een zachte plancapaciteit en de tijdshorizon. Van sommige planlocaties is immers bekend dat ze niet binnen afzienbare tijd beschikbaar komen. Het voorstel van mevrouw Kaamer van Hoegee om dat nog eens goed te bekijken, acht het college verstanding. Het zal dienaangaande dus ook met een notitie komen.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum9/29/2020
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 29-09-2020 > 2.a Omgevingsverordening NH2020 (A-agenda RWK 21-09-2020)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metRuimte Wonen en Klimaat 02-09-2021
Afgedaan met tekstMasterplan Wonen is besproken op B-agenda commissie RWK 02-09-21