Toezeggingen


« Terug


ID2413
OnderwerpActualisatie Cultuurbeleid
Fractie
Inhoud Diversiteit wordt aan de voorkant al meegenomen bij de informatievoorziening. Zij stelt voor om met de sectoren te bespreken hoe PS betrokken kunnen worden bij de rondetafelgesprekken. In de uitwerking zal zij hierop terugkomen. Gezien de heroverweging is een accentverschuiving zeker mogelijk ten aanzien van hoe men zich met de taken en bevoegdheden verhoudt tot de cultuur.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum1/20/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 20-01-2020 > 10.a Cultuur: Brief GS inz. actualisering cultuurbeleid (brief wordt geagendeerd bij de rondvraag van mw. Pels EFB 20-1-2020).
Behandelen inEFB
Stand van zakenLaatste planning: zie brief B-agenda EFB 31-8-2020 mei-juli 2021: discussienotitie sept-nov. 2021: notitie actualisering cultuurbeleid jan. 2022: vaststelling actualisatie vaststellen in PS (voorafgaand eerst in cie EFB)
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst