Toezeggingen


« Terug


ID2470
OnderwerpWensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA
Fractie
InhoudToegezegd wordt om met gedeputeerde Olthof de wens van de PvdA te bespreken om indien er bruggen over het IJ worden aangelegd, ook een OV-rail- of tramverbinding aan te leggen naar dit gebied, evenals de functiewijziging op de Achtersluispolder/Havenstad, mits de randvoorwaarden in acht genomen worden en de nautische en maritieme ruimte in het havengebied geborgd is.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum6/7/2021
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 07-06-2021 > 6.a Ruimte: Voordracht wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA (A-agenda RWK 07-06-2021)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst