Toezeggingen


« Terug


ID2415
Onderwerp1e begrotingswijziging 2020- Prinsjesdagfestival
Fractie
InhoudDe invulling van het festival zal de CdK te zijner tijd met PS delen.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum2/24/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 24-02-2020 > 10.a Financien: Statenvoordracht Eerste begrotingswijziging 2020
Behandelen inEFB
Stand van zakenVoorstel tot afdoening staat op agenda EFB van 18-6-2020 Stand van zaken motie 29-2020: zie lijst met moties EFB juni 2020 motie 29-2020: Besluit het college van GS op te roepen: - voor de zomer te komen met een concreet overzicht van te organiseren activiteiten in het kader van het Prinsjesfestival 2020; - zo concreet mogelijk aan te geven aan welke activiteiten er door de provincie Noord Holland georganiseerd worden en in welke mate zij (financieel) bijdraagt; - te komen met een beschrijving van het ‘strategisch karakter’ van de (financiële) deelname aan het Prinsjesfestival 2020; - aan te geven hoe zij ervoor gaat zorgen dat zoveel mogelijk Noord-Hollanders bij de activiteiten betrokken worden; - ervoor te zorgen dat de diversiteit van de inwoners van Noord-Holland duidelijk naar voren komt; - er zorg voor te dragen dat de bijdrage van onze provincie zo optimaal mogelijk wordt ingezet om zoveel mogelijk mensen — en niet voornamelijk ‘genodigden’ te betrekken bij de activiteiten.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderDijk van, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 20-04-2020
Afgedaan met tekstOp dit onderwerp is ook een motie ingediend. De afhandeling van deze toezegging geschiedt via de afhandeling van motie 29-2020