Toezeggingen


« Terug


ID2461
OnderwerpRapport Randstedelijke Rekenkamer 'stof tot nadenken''
Fractie
InhoudV.w.b. het mandaatbesluit met de OD NZKG merkt gedeputeerde op dat n.a.v. het Rekenkamerrapport bekeken zal worden waar het nog aangescherpt kan worden. Hij hoopt voor de zomer met een update van het mandaatbesluit naar PS te komen, waarbij heel nadrukkelijk naar de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport zal worden gekeken. Gedeputeerde bevestigt dat GS alle aanbevelingen overnemen. Het college heeft overigens bij de OD uitvraag gedaan wat nodig is om de stappen te kunnen te zetten en om het programma Tata en de Uitvoeringsagenda waar te maken. Daar heeft de OD een opgave voor verstrekt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het bedrag van 2,8 miljoen euro. Indien zich iets voordoet waardoor het bedrag niet voldoende blijkt, dan zullen GS het opnieuw beoordelen. Op dit moment is daar geen sprake van. De VVD vroeg naar een gelijk speelveld. Gedeputeerde erkent dat Tata veelal de maatschappelijke discussie over VTH-taken domineert. Noord-Holland kent ruim 140 Brzo-bedrijven waar de provincie ook controleert. Tata heeft aangegeven dat het strengere wet- en regelgeving liever opgelegd krijgt vanuit Europa, zodat die voor alle vergelijkbare bedrijven geldt en niet sec voor Tata. Gedeputeerde denkt dat het terecht is om de strengere regels via de BBT op te leggen, want dan gelden die uiteindelijk voor alle spelers in de markt. Gedeputeerde bevestigt derhalve dat er wordt gestreefd naar een gelijk speelveld. De provincie gaat zowel via het Rijk als haar eigen lobbytraject in Europa aanhangig maken dat voor een aantal BREF's een actualisatie moet plaatsvinden. Statenlid Kostic (PvdD) vraagt of die lobby snel kan worden opgestart en of gedeputeerde PS daar regelmatig van op de hoogte wil houden. Gedeputeerde Olthof is daar uiteraard toe bereid. Maandelijks is er de VTH-brief. Er wordt thans bekeken hoe die kan worden geüpdatet zodat die voldoet aan de huidige wensen van PS. Daar zullen GS bij PS op terugkomen.
Behandeld inNLG
Behandeld in datum2/11/2021
Behandeld in agendaNatuur Landbouw & Gezondheid 11-02-2021 > 2.a Randstedelijke Rekenkamer Eindrapport "stof tot nadenken"
Behandelen inNLG
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderOlthof, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst