Toezeggingen


« Terug


ID2394
OnderwerpMoties en amendementen perspectief betrekken bij concept-RES
Fractie
InhoudGedeputeerde Stigter: Misschien is het een goed idee om in aanloop van de Statenvergadering van juni nog een keer naar de verschillende elementen te kijken. Een van uw amendementen vroeg om rekening te houden met de trekvogels en vervolgens om alle trekvogels buiten te sluiten. Met een zoekkaart naar trekvogels omvat geheel Noord-Holland een trekvogelgebied, daarom lijkt het mij dus sowieso raadzaam om te kijken naar de verschillende elementen van de amendementen en moties om dat in een mandje te behandelen in juni.
Behandeld inPS
Behandeld in datum2/3/2020
Behandeld in agendaPS-vergadering 03-02-2020 > 10 Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën (VD-02).
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst