Toezeggingen


« Terug


ID2391
OnderwerpDierenwelzijn meenemen bij evenementensponsoring
Fractie
InhoudHr. van der Hoek zegt toe: - PS inzage te geven in de wijze waarop dierenwelzijn wordt vertaald in afspraken in sponsorcontracten; - na 3 jaar een evaluatie plaatsvindt maar tussentijds zal PS jaarlijks via een voortgangsbrief worden geïnformeerd over de ontwikkelingen zodat de effectiviteit getoetst kan worden en de regels kunnen worden aangescherpt.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum1/20/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 20-01-2020 > 7.b Afdoening motie 74-2019: dierenwelzijn meenemen bij evenementensponsoring en door GS vastgestelde uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst