Toezeggingen


« Terug


ID2444
OnderwerpFinanciële betrokkenheid energie transitie
Fractie
InhoudMevrouw De Vries vroeg de financiële betrokkenheid te stimuleren en dat gaan wij doen. Wij zien ook elders in het land dat draagvlak enorm geholpen kan worden als inwoners niet alleen kunnen inspreken over waar kan het maar dat ze daadwerkelijk financieel kunnen participeren. Her en der komt dat van de grond, maar dat mag best een tandje steviger. Richting RES 1.0 komen wij met een plan van aanpak, hoe wij financiële participatie kunnen gaan stimuleren.
Behandeld inPS
Behandeld in datum10/5/2020
Behandeld in agendaPS-vergadering 05-10-2020 > 10 Concept-Regionale Energiestrategieën -RES- (VD-45).
Behandelen inRWK
Stand van zaken- Momenteel wordt een zgn. Leidraad financiële participatie t.b.v. ondersteuning van gemeenten op dit thema gemaakt. - Verder wordt een provinciaal beleidskader financiële participatie gemaakt t.b.v. projecten waar de provincie bevoegd gezag is en/of projecten op provinciale gronden - Beide documenten worden na de zomer aan PS gestuurd
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst