Toezeggingen


« Terug


ID2425
OnderwerpOverzicht versnelling en stagnatie woningbouwprojecten
Fractie
InhoudDe Provincie heeft veel bijgedragen door ervoor te zorgen dat alle gemeenten in Noord-Holland gebruik kunnen maken van de ‘Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland’. Hiermee kunnen gemeenten expertise inhuren om de versnelling tot stand te brengen. De gemeente moet er zelf voor zorgen dat er uitvoering aan wordt gegeven. Er is geconstateerd dat projecten in een versnelling komen en kunnen worden uitgevoerd. Richting de begroting zal Gedeputeerde een overzicht geven van wat er wel in beweging is waar het stagneert. PFAS, stikstof en de huidige coronacrisis hebben invloed gehad.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum6/8/2020
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 08-06-2020 > 4.a Voordracht Jaarstukken 2019 ( a-agenda NLG en RWK 8-6-2020 en EFB en M&B 15-6-2020)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst