Toezeggingen


« Terug


ID2448
OnderwerpZachte plancapaciteit woningbouwplannen
Fractie
InhoudGedeputeerde Loggen: … Ik ben regelmatig in gesprek woningbouwcorporaties en marktpartijen over alle zaken die de woningbouw en de ruimtelijke ordening daarin reguleren. Ook in het Deltaplan en de brede verkenning moeten we duidelijk maken hoe hard de zachte plancapaciteit is. Hoe verhoudt die zich nu tot zeg maar de tijdshorizon waarin we onze problemen moeten hebben opgelost. Daarover voeren we het gesprek met de partijen. Het is verstandig om dat aan papier toe te vertrouwen. De Staten worden meegenomen om te kijken of het de zachte plancapaciteit is waarvan men de hardheid betwijfelt. Als dat zo is dan moet daarvoor met elkaar een oplossing worden bedacht. Eerst vaststellen, concluderen en reageren. Dat is de goede volgorde.
Behandeld inPS
Behandeld in datum10/22/2020
Behandeld in agendaPS-vergadering 22-10-2020 > 9 Omgevingsverordening NH2020 (VD-44) - tweede termijn -
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metRuimte Wonen en Klimaat 02-09-2021
Afgedaan met tekstOpgenomen in Masterplan Wonen