Toezeggingen


« Terug


ID2382
OnderwerpBegroting 2020 Communicatieplan
Fractie
InhoudHr. Van Dijk merkt op dat in november GS besluiten over het communicatieplan en dat dat voor het einde van het jaar wordt toegezonden aan PS.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum10/28/2019
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 28-10-2019 > 4.a Voordracht Begroting 2020 en Memorie van Antwoord.
Behandelen inEFB
Stand van zakenIn de vergadering EFB van 2 december 2019 heeft de hr. Van Dijk aangegeven dat het plan niet eind van het jaar wordt toegezonden maar in het voorjaar 2020 Cie EFB 31-8-2020: mededeling CdK: Het sturen van de communicatie-aanpak, zoals toegezegd in de vergadering EFB van 2 december 2019, heeft vanwege corona vertraging opgelopen. De uitvoering daarvan is echter al in gang gezet. Onlangs zijn het Presidium (22 juni jl.)en de werkgroep Jeugdparticipatie geïnformeerd over de gevolgen van corona op tal van onze communicatie-en voorlichtingsactiviteiten. De communicatieaanpak zal eind van het jaar op hoofdlijnen in een korte brief aan de Staten toegestuurd worden, zodat we daarover ook met de Staten in het voorjaar van 2021 in gesprek kunnen gaan
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderDijk van, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst