Toezeggingen


« Terug


ID2469
OnderwerpWensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA
Fractie
InhoudToegezegd wordt in het 3e concept van het MRA op de volgende punten aan te passen c.q. duidelijker te maken: - de tekst dat GS niet voornemens is om bedrijventerreinen te verplaatsen voor woningbouw, maar als er plaatsen vrijkomen op bedrijventerreinen door vertrek van bedrijven, deze dan beschikbaar zijn voor andere functies; - dat met de tekst over ‘regio’ en ‘MRA’ hetzelfde wordt bedoeld, - de relevante tekst over deelname aan het platform Ruimte door Hoogheemraadschap AGV met het oog op de waterbuffering.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum6/7/2021
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 07-06-2021 > 6.a Ruimte: Voordracht wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA (A-agenda RWK 07-06-2021)
Behandelen inRWK
Stand van zakenGS is geen penvoerder van de Verstedelijkingsstrategie MRA. Bij het 3e concept kan dit terugkomen.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst