Toezeggingen


« Terug


ID2429
OnderwerpKaderbrief
Fractie
InhoudFinanciële gevolgen Corona voor gemeenten/rol rovincie als toezichthouder. Gedeputeerde Zaal meldt dat naast de normale toezichtcyclus op basis waarvan in september gemeentelijke begrotingen worden beoordeeld, er vanwege corona eerder geïnventariseerd wordt op welke terreinen gemeenten in moeilijkheden dreigen te komen. Met de verschillende wethouders zal gesproken worden over de gevolgen van corona voor de gemeentelijke financiën. Zij weet nog niet in welke vorm de inventarisatie bij gemeenten plaatsvindt en of de gemeenten in staat zijn om nu al cijfers aan te leveren over de gevolgen. Van de inventarisatie zal in ieder geval op de een of andere manier een terugkoppeling aan PS gegeven worden.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/15/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 15-06-2020 > 4.b Voordracht Kaderbrief 2021
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 14-09-2020
Afgedaan met tekstToezegging bij verworpen motie 77-2020 (staat nu op toezeggingenlijst)