Toezeggingen


« Terug


ID2418
OnderwerpJaarstukken 2019 (behandeld in EFB 15/6 en PS 29/6/2020)
Fractie
Inhoud1. Onderbesteding: vindt met name plaats in de reserves en daar is al actie ondernomen, want er worden bestedingsplannen opgesteld die bij de begroting 2020-2021 aan PS worden voorgelegd. Ook zal strakker gestuurd worden op de uitgestelde intenties. Volgend jaar zal per portefeuille, per programma worden aangegeven waardoor de onderbesteding is veroorzaakt. 2. Voor de begroting 2021 wordt een eerste slag doorgevoerd bij de actualisatie van de indicatoren en PS worden via de rekeningencommissie betrokken bij de doelen en indicatoren voor de begroting. 3. PS zullen bij de begroting 2021 uitgebreid geïnformeerd worden over de noodzaak van externe financiering en op welk moment dat nodig zal zijn.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/15/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 15-06-2020 > 4.a Voordracht Jaarstukken 2019
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst