Toezeggingen


« Terug


ID2428
OnderwerpVervolgnotitie huisvesting buitenlandse werknemers
Fractie
InhoudHij zegt toe om, samen met Gedeputeerde Zaal, zo spoedig mogelijk, een verdiepende vervolgnotitie te leveren, waarin meer naar instrumenten wordt gekeken en naar de complexiteit van door elkaar lopende verantwoordelijkheden van diverse overheden. Gedeputeerde Loggen ziet het als een inspanningsverplichting van het college om de notitie in september klaar te hebben om het vervolggesprek te kunnen voeren.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum6/8/2020
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 08-06-2020 > 8.b Wonen: Huisvesting buitenlandse werknemers (B-agenda RWK 08-06-2020)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst