Toezeggingen


« Terug


ID2612
Onderwerpweerstandsratio ODNZKG
FractieJA21
InhoudMevrouw UITERWIJK (JA21): Ja, voorzitter, kunt u misschien toezeggen dat u PS op de hoogte houdt over de ontwikkelingen in het DB, en ook als er zorgelijke ontwikkelingen zijn rond het niet op orde krijgen van de weerstandsratio? Want als u dat kunt toezeggen, dan kunnen we het amendement weer intrekken. Gedeputeerde STIGTER: Ik zal toezeggen dat mijn opvolger in veel details en regelmatig de nieuwe Staten zal informeren op het onderwerp.
Behandeld inPS
Behandeld in datum7/17/2023
Behandeld in agendaPS-vergadering 17-07-2023 > 17 Dit agendapunt (financiële stukken Omgevingsdienst NZKG) is behandeld op 10 juli 2023, als punt 11c.
Behandelen inLeefomgeving
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderBeemsterboer, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst