Toezeggingen


« Terug


ID2385
OnderwerpOntslagen bij Tata in relatie tot werkgelegenheid in duurzaamheidssector
Fractie
InhoudDe hr. Van der Hoek stelt voor eerst de gang van zaken bij Tata af te wachten zodat duidelijk wordt welke functies gaan vervallen en daarna actie te ondernemen om te kijken of er een match kan worden gevonden bij de invulling van technische vacatures. Hij zal PS daarover informeren zodra er meer duidelijkheid ontstaat.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum12/2/2019
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 02-12-2019 > 4 Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
Behandelen inEFB
Stand van zaken22-1-2020: Indien er ontwikkelingen zijn worden deze gemeld.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst