Toezeggingen


« Terug


ID2427
OnderwerpOptimaliseren voorkeursvariant t.b.v. natuur bij 50kw stationslocatie Beverwijk-Oterleek
Fractie
InhoudGedeputeerde is bereid om naar de Woudpolder te kijken. Hij zegt toe om binnen de voorkeursvariant te kijken hoe men het ten aanzien van de natuur zo optimaal mogelijk kan realiseren. Bij de formulering van dit alternatief is echter al gekeken naar een variant die de minste inbreuk zou maken op het natuurgebied.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum6/8/2020
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 08-06-2020 > 6.a Energie: Voorkeurstrace en stationslocatie Beverwijk-Oterleek (A-agenda RWK 08-06-2020)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst