Toezeggingen


« Terug


ID2404
OnderwerpFrequenter overleg tussen GS en PS over (uitvoering) Woonagenda
Fractie
InhoudGedeputeerde Loggen zegt toe dat hij vaker de commissie RWK zal betrekken om van gedachten te wisselen over de uitvoering van de Woonagenda en de Woonportefeuille. Aanvullend bij agendapunt 7.a. 80% versie Woonagenda 2020-2025: Om cie. RWK mee te nemen in voortgang van de Woonagenda gaat gedeputeerde kijken of dit in de frequentie van de P&C-cyclus kan, met overzichten over de aantallen nieuwe woningen en monitoring van de voortgang van de Woonagenda.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum2/10/2020
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 10-02-2020 > 6.a Wonen: Voordracht Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer 'Bouwen aan regie' (A-agenda RWK 10-2-2020)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst