Toezeggingen


« Terug


ID2411
OnderwerpNegatieve neveneffecten duurzame energie
Fractie
InhoudGedeputeerde Stigter is het met de heer Klein eens dat ongewenste negatieve effecten van duurzame energie zoveel mogelijk moeten worden weggenomen. Waar de Provincie opdrachtgever is, is dat gemakkelijker. Waar de Provincie niet als opdrachtgever fungeert, is de rol anders. In het kader van het Actieprogramma Circulaire Economie doet men wel aan inzicht in de productieketens, in een informerende, stimulerende rol. Bijvoorbeeld bij biomassa is landelijke regelgeving van toepassing. De Provincie benut haar rol om richting de Rijksoverheid te lobbyen om duurzaamheidscriteria aan te scherpen. Aanvullend aan de landelijke regelgeving worden in een convenant met verschillende overheden afspraken gemaakt over de toepassing en afkomst van het materiaal. Nu wordt, wat tot de mogelijkheden behoort, het maximale gedaan. Als de RES zijn vastgesteld, kan dit punt nogmaals expliciet onder de aandacht worden gebracht.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum2/10/2020
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 10-02-2020 > 5 Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst