Toezeggingen


« Terug


ID2491
OnderwerpMRA: Brief GS aan PS inzake Samenwerking GS en PS op het gebied van MRA/afdoen motie 52-2021
Fractie
InhoudToezeggingen CdK: Op specifieke voor PS gevoelige onderwerpen zal een aparte mondelinge terugkoppeling gegeven worden, voor de overige agendapunten zal worden verwezen naar de notulen. De afspraken tussen GS en PS zullen regelmatig worden geëvalueerd (1e na een jaar). Op een later moment kan indien gewenst, nader gesproken worden over de portefeuille ‘Lobby en Public Affairs’ van de CdK in het bestuur. .
Behandeld inEFB
Behandeld in datum2/14/2022
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 14-02-2022 > 6.a MRA: Brief GS aan PS inz. Samenwerking GS en PS op gebied van MRA/afdoen motie 52-2021
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderDijk van, A.
Olthof, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst