Toezeggingen


« Terug


ID2432
OnderwerpGemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies
Fractie
Inhoud- de verbinding wordt voor de lange termijn aangegaan en jaarlijks wordt aan PS een jaarrekening, jaarverslag en kadernota voorgelegd, dat is het moment om er met elkaar over te spreken. - Mw. Pels stelt voor om – gezien het feit dat het een nieuwe vorm van samenwerking betreft – er de komende tijd vaker met elkaar over te spreken. Een goed moment is het bespreken van het nieuwe beleid van Noord-Holland voor de Stelling van Amsterdam dat aan het eind van het jaar aan PS wordt toegestuurd. Dit is een goed moment voor PS om aanvullende kaders mee te geven aan GS.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/18/2020
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 18-06-2020 > 15.a Erfgoed: Voordracht Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst