Toezeggingen


« Terug


ID2417
OnderwerpOmgaan met afwijkende woningbouwplannen
Fractie
InhoudWijdemeren heeft een woningbouwplan, dat in weidevogelleefgebied ligt. Het plan kan op basis van bestaande regelgeving al niet worden gerealiseerd, laat staan op basis van afspraken in het coalitieakkoord. De gedeputeerde zal met het vaststellen van de Omgevingsverordening dergelijke plannen inzichtelijk maken voor de commissie en een advies vanuit het college meegeven over hoe daarmee om te gaan. Daarmee kan de provincie deze bestuursperiode die plannen achter zich laten en gemeenten helderheid geven over hoe de Staten erin staan.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum4/16/2020
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 16-04-2020 > 5.a Vaststellen Woonagenda (100%-versie) (B-agenda RWK 16-04-2020)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst