Toezeggingen


« Terug


ID2388
OnderwerpBeantwoording brief SVN/IVN/Natuur en milieu afschrift naar NLG
Fractie
Inhoud16k, de ingezonden brief over actieplan stikstof Natuur- en milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland, IVM en Natuurmonumenten, opgesteld samen met Staatsbosbeheer.
Behandeld inNLG
Behandeld in datum11/25/2019
Behandeld in agendaNatuur Landbouw & Gezondheid 16-01-2020 > 3 Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
Behandelen inNLG
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderRommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst