Toezeggingen


« Terug


ID2395
OnderwerpCommunicatie NH Perspectief
Fractie
InhoudGedeputeerde Stigter: Mevrouw Klaassen vroeg mij om te komen met een duidelijke communicatie over wat het perspectief wel of niet is en daar voel ik mij alleen al op basis van dit gesprek en door de gesprekken die ik buiten de deur heb gehouden, door aangesproken. Dat zal ik gaan doen, dat het klip en klaar helder is.
Behandeld inPS
Behandeld in datum2/3/2020
Behandeld in agendaPS-vergadering 03-02-2020 > 10 Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën (VD-02).
Behandelen inRWK
Stand van zakenToezegging kan worden afgedaan na behandeling concept-RES in commissie en PS (05-10-2020)
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst