Toezeggingen


« Terug


ID2619
OnderwerpIndexatiebeleid - beeldvormende notitie
Fractie
InhoudGedeputeerde Rommel start met de opmerking dat de notitie enigszins achterhaald is door het coalitie-accoord. Ze zal inzichtelijk maken welke posten niet geïndexeerd zijn. De gedeputeerde wijst op financiële onzekerheden voor de provinciale begroting in de komende jaren. Ze wijst ook op het verbod van staatssteun bij het voor 100% vergoeden van beheerskosten. (..) Ze komt in ieder geval terug met een lijst van niet geïndexeerde posten. Gedeputeerde Rommel merkt op dat er in het coalitie-accoord het e.e.a. vermeld staat over de indexatie van de inkomsten. Dat laat onverlet dat de commissie daar een debat over mag voeren. De publicatie van de Kaderbrief 2025 lijkt haar daartoe een geschikte gelegenheid. Zij zal in ieder bij die gelegenheid de door de commissie gevraagde informatie leveren.
Behandeld inBestuur
Behandeld in datum9/18/2023
Behandeld in agendaCommissie Bestuur 18-09-2023 > 10.a Financien: Beeldvormende notitie indexatiebeleid (B-agenda commissie 18-09-2023)
Behandelen inBestuur
Stand van zakenVoorstel tbv 27 nov: Toezegging afgerond. Komt terug in kaderbrief 2025. Zie GS brief d.d. 1 nov jl. aan PS Aanvullende informatie begroting 2024 (2079145/2134462) toegevoegd aan stukken van Cie 16 okt en PS 2 nov 2024.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderRommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metCommissie Bestuur 27-11-2023
Afgedaan met tekstAgendapunt 3 stand van zaken toezeggingen