Toezeggingen


« Terug


ID2423
Onderwerpknelpunt regels woningbouw
Fractie
InhoudDe VVD heeft een vraag over de regels. Ik zeg toe om het gesprek met de gemeenten proberen te entameren – dat is ook iets wat vanuit de bouwtafel en versnellingstafel naar boven komt – dat men tegen wisselende regelgeving aanloopt bij betaalbaarheid, doelgroepen en parkeernormen. Elke gemeente is net weer even anders en ik wil best een poging wagen zonder dat ik mij gelijk vastleg op een resultaatsverplichting. Dat is even lastig want je daagt de gemeente wel uit om over het domein waar zij zelf over gaan, om een deel los te laten en dat in gezamenlijkheid in de provincie te harmoniseren. Ik zeg dus niet toe dat het al aan het eind van het jaar is opgelost.
Behandeld inPS
Behandeld in datum6/29/2020
Behandeld in agendaPS-vergadering 29-06-2020 > 10 Kaderbrief 2021 (VD-23).
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst